POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO EmkaDecor.pl

 1. Postanowienia wprowadzające
  1. Niniejsza polityka (dalej: Polityka) opisuje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie emkadecor.pl (dalej: Serwis), podstawy prawnego tego przetwarzania, uprawnienia użytkownika serwisu oraz zagadnienia związane z użytkowaniem plików cookies (tzw. ciasteczek).
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Multikapitał sp. z o.o., ul. Olsztyńska 50, 87-100 Toruń. Możesz kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: welcome@emkadecor.pl
  3. Skrótowiec RODO pojawiający się w dalszej części Polityki oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Sposób, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanych poniżej celach:
   1. Jeśli zostałeś naszym Klientem - w celu realizacji umowy zawartej z Tobą umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej, wystawianie faktur) (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. Nawet jeśli nie jesteś naszym Klientem ale odwiedziłeś naszą Stronę internetową lub też wysłałeś do nas zapytanie - w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies, wyświetlanie naszych reklam w serwisach zewnętrznych oraz wysyłkę newslettera) (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Twoje dane mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmom pocztowym i kurierskim, dostawcom oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi serwisu internetowego, dostawcom usług z zakresu reklamy i analityki internetowej oraz mailingu, dostawcy usług płatniczych podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych i księgowych. 
  3. Twoje dane osobowe związane z korzystaniem przez Serwis z plików cookies będą przetwarzane najdłużej do czasu ich usunięcia z Twoich urządzeń, zablokowania w ustawieniach przeglądarki lub też cofnięcia zgody na używanie tych plików (jeśli stosowanie określonych plików wymaga wyrażenia zgody). Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku. Twoje dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane związane z zawartą z nami przez Ciebie umową będą przetwarzane najpóźniej do czasu przedawnienia wszystkich wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych,  w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
  4. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Dane osobowe w postaci adresu IP oraz identyfikatorów plików cookies i powiązanych z nimi informacjami o Twoich zachowaniach w Serwisie zbierane są automatycznie.
  5. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu (np. ilość czasu spędzonego w Serwisie, odwiedzone podstrony, liczba odwiedzin) mogą być wykorzystywane w sposób zautomatyzowany do podjęcia decyzji o emitowaniu w stosunku do Ciebie w innych serwisach naszych reklam, a także o sposobie tej emisji (np. intensywności).
  6. Administrator w celu zabezpieczenia Twoich danych stosuje m.in. następujące metody:
   1. tzw. protokół SSL - tj. narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych,
   2. wykonywanie okresowych kopii bezpieczeństwa (tzw. backupy)
   3. przechowywanie haseł w formie hashowanej,
   4. wdrożenie innych zabezpieczeń informatycznych, fizycznych i organizacyjnych
 3. Uprawnienie użytkownika
  1. Masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
  2. Masz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważasz, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  3. W przypadkach, w których Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Twoją szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
  4. W przypadku gdy do przetwarzania Twoich danych dochodzi w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.
  5. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: welcome@emkadecor.pl lub wnieść skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wykorzystanie plików cookies
  1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer (tzw. cookie ID).
  2. Stosowanie plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do tego, że będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako konkretną osobę.
  3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. W każdym czasie możesz jednak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Musisz jednak wiedzieć, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje serwisu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, zapoznaj się się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:
   1. Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
   2. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   3. Google Chrome/ Android - 
   4. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   5. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
   6. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   7. vii.Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
   8. viii.Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
   9. Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
  4. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:
   1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Twoje potrzeby,
   2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa kupującego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
   3. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z witryny ze strony podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem lub przez samego Administratora np. dla celów reklamowych, dla profilu użytkownika w celu ukazania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (m.in w celach remarketingowych).
  5. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.
  6. Serwis wykorzystuje następujące funkcje pochodzące od podmiotów trzecich, które mogą prowadzić do pozyskiwania przez te podmioty Twoich danych, w tym poprzez umieszczanie na Twoich urządzeniach pochodzących od nich plików cookies.
   1. Google Analytics -  to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę witryny Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Twoich danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
   2. Pixel – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników  Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Serwisie). Portal Facebook niezależnie od Administratora może również wykorzystywać te dane dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Twoich danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Faceook Inc przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Pixela w Twoim przypadku. Możesz także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Twojego profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
   3. Google Tag Manager to narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za pomocą którego Administrator kontroluje prowadzone kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z serwisu. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Ci reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu o Twoje zachowanie w serwisie (remarketing). Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Twoich danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. Możesz wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: https://adssettings.google.com/
   4. Facebook Connect – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA (a dla użytkowników z obszaru Unii Europejskiej: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) narzędzie, umożliwiające logowanie się w Serwisie za pomocą konta Facebook. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z usługą w Serwisie. Facebook automatycznie przekazuje Serwisowi adres-email, co jest niezbędne do identyfikacji przez Serwis. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.
   5. Logowanie przez Google - to usługa, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland. Pomaga ona zalogować się w Serwisie bez konieczności podawania dodatkowych danych i rejestracji, a przy użyciu konta w Google. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika, zaś profil użytkownika łączony jest z nasą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy od Google Twój adres e-mail. Więcej informacji o ochronie prywatności przez Google w związku z tą usługą odnajdziesz pod adresem https://policies.google.com/privacy.
   6. Hotjar – to narzędzie dostarczane Hotjar Ltd, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, które pozwala na analizowanie Twoich zachowań w Serwisie poprzez tworzenie heatmap, nagrywaniu ruchów użytkownika na stronie, ścieżek konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod Hotjar może zbierać następujące rodzaje danych: adres IP w formie zakodowanej, adres email oraz imię i nazwisko użytkownika, rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami, rodzaj przeglądarki oraz kraj, z którego nastąpiła wizyta w Serwisie. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar przechowywane są maksymalnie przez okres 1 roku. Aby wyłączyć wobec Ciebie stosowanie narzędzia Hotjar odwiedź stronę: https://www.hotjar.com/opt-out
  7. Serwis wykorzystuje pliki cookies do działania funkcji Zakręć&Wygraj, aby określić, czy użytkownik ma prawo do ponownego skorzystania z funkcji.
Produkt dodany do ulubionych
Dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.